Jiné technologie

Ozvučovací systém (OS) slouží k vysílání hudební kulisy, reklamních spotů, termínovaných časových signálů a organizačních zpráv a pokynů. Ozvučovací systémy se instalují do všech typů veřejných i privátních prostor (školy, administrativní, kongresová a obchodní centra, hotely, kulturní objekty, banky, nemocnice, sklady a výrobní závody, …).

Pokud je v souvislosti s požární bezpečností objektu požadována instalace evakuačního rozhlasu, musí být při jeho instalaci splněny podmínky ČSN EN 60849 - Nouzové zvukové systémy. Evakuační rozhlas následně slouží k provádění řízené evakuace osob z budov, ať už jsou zasaženy požárem, unikajícím plynem či jinou zdraví a život ohrožující skutečností. V tomto provedení také bývá požadováno na základě signálu od EPS automatické přehrávání předem připravených evakuačních zpráv a varovných hlášení.

Vyvolávací systémy (VS) jsou systémy pro automatizované odbavování velkého množství klientů. Řeší problém front klientů čekajících na obsloužení u jednotlivých přepážek. Při příchodu do čekací haly si každý klient podle agendy, kterou chce vyřídit, vyzvedne u vydávacího zařízení (tiskárna, touchscreen, pověřený pracovník) pořadový lístek. Na tomto lístku je vytištěno jeho pořadové číslo, čas příchodu, číslo přepážky, u které bude odbaven a další informace. Klient sleduje při čekání hlavní displeje v prostoru čekací haly, na kterých se zobrazují pořadová čísla klientů, kteří mají být u jednotlivých přepážek obslouženi. Současně s pořadovým číslem se na hlavním displeji zobrazí i číslo přepážky, ke které se má klient dostavit. Pořadové číslo klienta se zobrazí i na přepážkovém displeji u přepážky.

Funkce vyvolávacího systému je snadno konfigurovatelná podle agend vyřizovaných na jednotlivých přepážkách, operativní změny zařazení klientů do front k jednotlivým přepážkám je možno dělat i za provozu systému. K dispozici je celá řada statistik s údaji o průběhu pracovní směny - počet obsloužených klientů, průměrná doba obsluhy klienta, průměrná doba čekání klienta a další, podle kterých je možno statisticky vyhodnocovat průběh směny, případně hodnotit výkony pracovníků na jednotlivých přepážkách.

Systém jednotného času (JČ) je důležitou součástí každého průmyslového objektu, obchodního domu, hotelu, úřadu, banky, školy, nádraží, sportovního stadionu apod. Základem systému jednotného času jsou řídící hodiny. Řídící hodiny mohou být vybaveny přijímačem signálu DCF (vysílač u Frankfurtu nad Mohanem), který pokrývá celé území České republiky a zajistí stoprocentní synchronizaci hodin se světovým časem. K řídícím hodinám jsou následně připojeny podružné hodiny. Výhodou tohoto systému oproti samostatným autonomním hodinám zobrazení jednotného přesného času na všech připojených podružných hodinách.

Copyright © 2016 AG COM

OP LZZ Projekt Mapa stránek Informace o webu Twitter LinkedIn Vyrobil a spravuje FG Forrest, a.s.