Řešení založená na produktech Microsoft

Audit Collection Services (ACS)

Norma ČSN ISO/IEC 27000 požaduje oddělení pravomocí systémových administrátorů, bezpečné uchovávání security logů po stanovenou dobu, průběžné zajišťování důkazů k prokázání nekalé činnosti. Jak tyto požadavky naplnit?

Funkcionalita ACS umožňuje bezpečně a efektivně sbírat Windows bezpečnostní logy a uchovávat je pro následnou analýzu a reporting. Všechny události jsou uchovávány v oddělené Audit Collection databázi. Funkcionalita ACS umožňuje generovat reporty pro potřeby bezpečnostního auditu nebo pro detekci neoprávněných přístupů.

Secure Vantage Technologies

Funkcionalitu ACS je možné významně rozšířit pomocí produktů společnosti Secure Vantage Technologies. SVT obsahuje komponenty pro rozšířenou grafickou administraci ACS, archivaci dat, reporting a data mining. Dále je možné využít rozsáhlých Management Packů pro monitoring bezpečnostních událostí v reálném čase. Události jsou okamžitě vyhodnocovány a interpretovány ve formě výstrah v prostředí SCOM.

Více informací o produktu:
http://www.microsoft.com/systemcenter/en/us/operations-manager.aspx
www.securevantage.com

AG COM Semináře

Copyright © 2016 AG COM

OP LZZ Projekt Mapa stránek Informace o webu Twitter LinkedIn Vyrobil a spravuje FG Forrest, a.s.