Optimalizace LAN a WAN

Ideální síťová infrastruktura je taková, o které koncový uživatel ani neví, je pro něho transparentní.  Aplikace fungují a mají správnou odezvu. Uživateli jsou aplikace a služby dostupné, ať je kdekoliv. Navíc  je mu umožněno shlédnout nezadrhávající  on-line video ze semináře nebo  levně telefonovat s kolegou v zahraničí. A to všechno samozřejmě bezpečně. Pro maximální přiblížení k těmto ideálům provádíme optimalizaci všech částí infrastruktury. Odpovědi na otázku, kde začít, hledejte společně s našimi specialisty. Smyslem těchto změn je zvýšení výkonnosti,  dostupnosti a bezpečnosti.

Optimalizace fyzické topologie sítě

Hierarchický a modulární model s jasně definovaným rozhraními jednotlivých modulů a vrstev umožní postupné rozšiřování sítě podle stoupajících požadavků užovatelů. Výpadky sítě lze eliminovat  redundantním nasazením nejdůležitějších součástí. Výsledkem je prediktivní chování sítě s minimem výpadků s dopadem na ostatní vrstvy a moduly.  

Optimalizace logické topologie sítě

Návrh rozdělení sítě na vyšších (L3) vrstvách s přihlédnutím k bezpečnosti a k potřebám zákazníků. Použití dynamických směrovacích protokolů (OSPF) pro vyvažování a rychlou konvergenci při výpadku některé části sítě. Při důkladné předprojektové přípravě lze tento krok provést téměř za chodu, případně po dohodě mimo hlavní vytížení infrastruktury.

Optimalizace napájení

Návrh aktivních prvků s inteligentním „zeleným“ napájecím zdrojem sníží nároky na energii, chlazení a prostor.

Optimalizace mobility a bezpečnosti

Návrh využití  WAN konektivity, bezpečné a stabilní WLAN konektivity a instalace VPN koncentrátorů  přinese zvýšení produktivity, ale také zvýšené nároky na zabezpečení. Pohled na zabezpečení je třeba rozšířit i na řízení přístupu k lokální LAN síti (802.1x, NAC, NAP). Samozřejmostí je použití nejsilnějších šifrovacích algoritmů (AES, 3DES) a certifikátů. Při vytváření dnešních „sítí bez hranic“ je vhodnější, aby bezpečnost byla řešena už ve fázi návrhu sítě.

Optimalizace a ochrana aplikací

Provedeme analýzu datových toků a spotřeby přenosového pásma. Poté navrhneme řešení pro  řízení šířky pásma a zajištění kvality služby pro kritické aplikace nejen na pomalejších WAN linkách, ale v dnešní době roste potřeba nasazení QoS i v LAN sítích.

Optimalizace provozního managementu

Návrh proaktivního dohledového systému přinese detailní přehled o chování infrastruktury v čase a tím zrychlení nasazování nových služeb, zjednodušení dohledu a automatizaci provozu.

Nároky, které jsou kladeny na dnešní, ale hlavně budoucí síťovou infrastruktu nejsou malé. Proto je potřeba k jejich řešení přistupovat systematicky a v širších souvislostech,  naslouchat požadavkům našich uživatelů, kteří určují budoucnost sítí.

AG COM Semináře

Copyright © 2016 AG COM

OP LZZ Projekt Mapa stránek Informace o webu Twitter LinkedIn Vyrobil a spravuje FG Forrest, a.s.