Konsolidace serverů

Složitá a nepřehledná serverová infrastruktura, která často vzniká postupným rozšiřováním a dokupování jednotlivých serverů tak, jak si vyžadoval přibývající počet uživatelů nebo aplikací, bývá velice náročná na správu, provoz a údržbu.
Serverová konsolidace je charakterizována jako proces vedoucí k zjednodušení a
k zefektivnění fungování IT infrastruktury organizace.

V průběhu konsolidačních aktivit se též vyplatí zvážit výměnu zastaralého HW s velkou spotřebou energie a nákladným servisem, jehož další provoz nebývá ekonomicky opodstatněný. Řešení přichází v podobě nových serverů, které spotřebovávají méně energie, zabírají méně místa a poskytují zvýšenou výkonnost. Současní přední výrobci hardware nabízejí pro tyto účely specializované blade systémy disponující značným výpočetním výkonem na minimum prostoru.

Virtualizace serverů dovoluje v jednom fyzickém prostředí spustit více tzv. virtuálních strojů pro možnosti běhu většího počtu aplikací. Aplikace zůstávají od sebe logicky odděleny prostřednictvím izolovaných virtuálních serverů. Dochází k výrazně efektivnějšímu vytížení hardwarových prostředků i díky dynamickému přidělování zdrojů. Zvyšuje se celková dostupnost provozovaných aplikací a jednoduchost jejich správy. Vzhledem k nižšímu počtu instalovaných fyzických serverů je taktéž možné výrazně snížit náklady na provoz celého prostředí.

Společnost AG COM je dodavatelem serverových systémů IBM, HP a DELL. V oblasti serverů a storage IBM jsme jediným autorizovaným servisním střediskem v Královéhradeckém kraji. Servisní činnosti provádějí certifikovaní technici.

Prostřednictvím týmu kvalifikovaných specialistů navrhuje a realizuje společnost AG COM pokročilá řešení na platformě Microsoft Hyper-V respektive VMware vSphere. Svědčí o tom řada úspěšně realizovaných konsolidačních projektů. Se zapojením specializovaných nástrojů provedeme detailní analýzu stávajících serverů, zjistíme aktuální využití IT prostředků a definujeme optimální zdroje pro chod aplikací. Navrhneme konsolidační scénář a provedeme implementaci vhodných produktů.

Výsledkem je maximalizace využití stávajícího nebo nového hardware společně se zjednodušením kompletní správy. Konsolidací serverů a stanic lze běžně u menších a středních firem dosáhnout úspory až 50% nákladů na chod serverů a další infrastruktury.

AG COM splnil veškeré nároky pro získání nejvyšší partnerské úrovně Microsoft Gold Certified Partner a úrovně VMware Enterprise Partner.

AG COM Semináře

Copyright © 2016 AG COM

OP LZZ Projekt Mapa stránek Informace o webu Twitter LinkedIn Vyrobil a spravuje FG Forrest, a.s.