Optimalizace ICT

Konsolidace serverů

Složitá a nepřehledná serverová infrastruktura, která často vzniká postupným rozšiřováním a dokupování jednotlivých serverů tak, jak si vyžadoval přibývající počet uživatelů nebo aplikací, bývá velice náročná na správu, provoz a údržbu.

Optimalizace ICT infrastruktury

Základním stavebním kamenem moderní datové sítě je kvalitně navržený a následně realizovaný kabelážní systém (metalika/optika) popř. na něj navazující bezdrátová síť.

Optimalizace LAN a WAN

Ideální síťová infrastruktura je taková, o které koncový uživatel ani neví, je pro něho transparentní.

Reference Migrace na L3 na UHK

Pro Univerzitu Hradec Králové (UHK) jsme v roce 2009 dokončili dlouhodobý projekt – optimalizace síťové infrastruktury.

Reference Nemocnice Trutnov

Společnost AG COM, a.s. zvítězila ve výběrovém řízení Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. na veřejnou zakázku Vybavení serveroven v ONT a.s. - síťové aktivní prvky s ohledem na plánovanou implementaci normy ČSN ISO/IEC 27001. Realizace proběhla koncem roku 2009.

AG COM Semináře

Copyright © 2016 AG COM

OP LZZ Projekt Mapa stránek Informace o webu Twitter LinkedIn Vyrobil a spravuje FG Forrest, a.s.