Reference GE MONEY

Společnost AG COM provozuje formou outsourcingu jednu z největších implementací IBM Tivoli Storage Manager v  České republice pro členy skupiny GE Money.

Zálohovací systém sestává z 11 instancí TSM Server, dvou dedikovaných zálohovacích serverů , diskových polí  o  celkové velikosti 12 TB a dvou páskových knihoven. Tyto knihovny mají  celkem  3800 slotů a 42 páskových mechanik.  Veškerá zařízení, která jsou součástí zálohovacích systému, jsou rovnoměrně rozložena do dvou geograficky oddělených lokalit propojených sítí SAN.

V současnosti se zálohuje 450 serverů na platformách IBM AIX, SUN Solaris, Microsoft Windows 2003/2008 , LINUX , Open VMS a  60 virtuálních serverů prostřednictvím dvou navzájem zastupitelných proxy serverů. Zálohovány jsou rovněž aplikace  Oracle,  MS SQL,  Informix  a MySQL  a to vesměs online.

Velké databáze (1 TB a větší ) jsou zálohovány LAN-free.

Vedle záloh se provádějí také archivace.

Společnost GE Money využívá ke správě dokumentů  aplikaci IBM Content Manager. Dokumenty  jsou ukládány  touto aplikací přímo do úložišť zálohovacího systému Tivoli Storage Manager.

Zálohovací systém ve společnosti GE  Money je soustavně a detailně monitorován  dohledovými systémy třetích stran na základě zevrubné integrace.

Společnost AG COM je též zodpovědná za návrhy dalšího rozvoje řešení záloh a archivací, včetně předprodukčního testování nových konfigurací.

AG COM Semináře

Copyright © 2016 AG COM

OP LZZ Projekt Mapa stránek Informace o webu Twitter LinkedIn Vyrobil a spravuje FG Forrest, a.s.