Moderní přístupy

Deduplikace 1Deduplikace dat je metoda eliminace redundantních dat z pravidla diskové „storage“, především pak ze záloh. Princip je takový, že je vytvořena pouze jedna identická kopie redundantních dat. V každé další instanci jsou pak skutečná data nahrazena pouze ukazateli na tuto původní kopii.

Deduplikace dat zajistí, že je zálohována pouze jedna instance dat přílohy a v ostatních instancích je příloha nahrazena pouze ukazatelem na tuto jednu plnou zálohu.

IBM Tivoli Storage Manager nabízí deduplikaci již v ceně své základní verze. K výběru jsou obě základní dedupliační strategie a to na klientovi nebo na serveru a to na úrovni sub-souborové, tzv. chunks. V případě větších řešení je vhodné uvažovat o deduplikačním zařízení, tzv. dedupliační gatewayi, což je HW zařízení, které provádí onLine deduplikaci do svých úložišť. Výše uvedené postupy mohou být kombinovány pro optimální sestavení zálohovacího plánu organizace.

Deduplikace Vám především pomůže:

  • Ušetřit peníze za nákup nových disků a pásek
  • Zvýšit utilizaci pásek
  • Snížit zatížení sítě při přenosu záloh

Protože deduplikace používá ukazatelů pro lokalizaci opakujících se dat, zvětšuje se poměr dat, která lze uložit, při každém dalším zálohování. Kombinací progresívní inkrementální zálohy a deduplikace se dosáhne vysokého deduplikačního faktoru již po 10 zálohovacích cyklech.

Deduplikace 2

AG COM Semináře

Copyright © 2016 AG COM

OP LZZ Projekt Mapa stránek Informace o webu Twitter LinkedIn Vyrobil a spravuje FG Forrest, a.s.