Zajištění vysoké dostupnosti

Každá minuta nedostupnosti IT služeb v důsledku výpadku představuje pro řadu komerčních podniků nepříjemnou finanční ztrátu. Pokud je výpadek dlouhodobějšího charakteru může v tržním prostředí ohrozit i celkové postavení firmy. Délka nefunkčnosti systému neznamená ve většině případech jen časovou náročnost na výměnu vadné komponenty nebo opravu chyby, ale i další čas vynaložený k  uvedení havarovaného systému opět do provozu. Požadavek na zajištění dostupnosti v režimu 7x24 řešíme s nástroji produktů Double-Take.

Double-Take Availability poskytuje nadstandardní služby v oblasti vysoké dostupnosti systémů a aplikací. Nabízí maximální ochranu dat, minimalizace jejich ztráty a okamžitou obnovu serverů v případě jakéhokoli selhání produkčního systému.

Nepřetržitou replikací dat libovolně v síti LAN i WAN poskytuje Double-Take okamžitý přístup k aktuální kopii dat, aplikacím i operačnímu systému. Součástí replikace je monitoring jakékoliv změny všech chráněných souborů a replikují se pouze části změněných souborů – tzv. byte level replikace. Jelikož tento proces probíhá pomocí standardních IP protokolů, mohou být záložní servery umístěny kdekoliv na světě. Data lze navíc před odesláním na záložní server zkomprimovat, takže replikace zbytečně nezatěžuje provoz sítě.

Podporovány jsou i běžně užívané nástroje v Microsoft prostředí a jejich integrace do celého konceptu ochrany např. Microsoft Volume Shadow Copy Service pro plánování ochrany aplikací; maximální využití SNMP protokolu pro přeposílání replikačních statistik a stavů služeb přímo do management nástroje Microsoft System Center Operations Manager.

Double-Take Availability je kompatibilní a certifikovaný s OS Windows i Linux a virtualizačními platformami Microsoft Hyper-V a VMware ESX. Jedná se o flexibilní řešení vysoké dostupnosti, ochrany a obnovy systému vhodné pro libovolné  kombinace fyzických i virtuálních serverů nezávisle na použitém hardwaru.

AG COM Semináře

Copyright © 2016 AG COM

OP LZZ Projekt Mapa stránek Informace o webu Twitter LinkedIn Vyrobil a spravuje FG Forrest, a.s.