Virtualizace serverů

Pojmem virtualizace se v počítačovém prostředí označují postupy a techniky, které umožňují k dostupným zdrojům přistupovat jiným způsobem, než jakým fyzicky existují.

Tradiční a stále široce uplatňovaný koncept fyzických serverových farem začíná postupně narážet na některé své limity – ať už se jedná o kontinuální nárůst počtu serverů, potřeby chlazení, údržby atd. Oproti tomu možnost provozovat více různých serverových platforem na jednom fyzickém zařízení může při správném nasazení znamenat řadu zjednodušení a výhod. Těmi mohou být např. snížení nároků na správu IT a její značné zefektivnění v důsledku konsolidace infrastruktury, redukce pravidelných udržovacích investic do hardware, menší počet odstávek za účelem servisu hardware nebo vyšší míra využití výpočetních zdrojů spolu s nižšími energetickými nároky.

Virtuální servery lze snadno vytvářet i rušit což má praktický význam v oblastech, kde se operuje s dočasnými zdroji např. při testování nových prostředí a vývoji aplikací. Stejně tak se díky virtualizaci a „live migracím“ posouvá na jinou úroveň možnost realizovat scénáře infrastruktury s vysokou dostupností.

Každé reálné prostředí má svá specifika a ani proces virtualizace není možné uplatnit bez výhrad. Prostřednictvím specializovaných nástrojů provedeme analýzu stávajících serverů a datových center. Na základě nashromážděných informací zjistíme, jak účelně jsou využívány prostředky IT a kolik zdrojů je k efektivnímu chodu aplikací zapotřebí. Navrhneme konsolidační scénář a provedeme implementaci vhodných produktů. Výsledkem je efektivní a vysoce dostupná infrastruktura umožňující dynamické přidělování zdrojů.

V naší současné nabídce jsou řešení založená na VMware vSphere a Microsoft Hyper-V.

AG COM je autorizovaným partnerem VMware s úrovní partnerství Enterprise od roku 2007 a produkty VMware jsou součástí naší nabídky již od roku 2005. Zaměstnáváme 2 specialisty VMware Certified Professional, kteří se podíleli na úspěšné realizaci řady projektů.

Aktuální statut: VMware Enterprise Partner, v programu  Solution provider s kompetencí pro oblast Infrastructure Virtualization.
Certifikace zaměstnanců: 2x VMware Certified Professional
2x VMware Sales Professional

AG COM dosáhl po splnění všech kritérii nejvyšší partnerské úrovně: Microsoft Certified Partner a tuto si udržuje již od roku 2006. K získání partnerství vedly rozsáhlé implementace serverových produktů a složení certifikačních zkoušek systémových specialistů. Zaměstnáváme 4 certifikované systémové inženýry Microsoft.

Aktuální statut: Gold Certified Partner
Certifikace zaměstnanců: 4x MCSE a MCITP: Enterprise Administrator

AG COM Semináře

Copyright © 2016 AG COM

OP LZZ Projekt Mapa stránek Informace o webu Twitter LinkedIn Vyrobil a spravuje FG Forrest, a.s.