Datová centra s vysokou dostupností

Architektura datových center

S narůstajícími nároky na řízení a správu informací jako aktiv, bez nichž by současný podnik v konkurenčním prostředí prakticky nemohl existovat, přichází potřeba budování datových center.

Virtualizace serverů

Pojmem virtualizace se v počítačovém prostředí označují postupy a techniky, které umožňují k dostupným zdrojům přistupovat jiným způsobem, než jakým fyzicky existují.

Zajištění vysoké dostupnosti

Každá minuta nedostupnosti IT služeb v důsledku výpadku představuje pro řadu komerčních podniků nepříjemnou finanční ztrátu. Výpadek dlouhodobějšího charakteru může v tržním prostředí ohrozit i celkové postavení firmy.

Zajištění rychlé obnovy po výpadku

V okamžiku havárie je kritickým faktorem úspěšné obnovy dat rychlost a maximální automatizace vlastního procesu obnovy.

AG COM Semináře

Copyright © 2016 AG COM

OP LZZ Projekt Mapa stránek Informace o webu Twitter LinkedIn Vyrobil a spravuje FG Forrest, a.s.