Řešení založená na produktech IBM

AG COM nabízí úplné portfolio pokrývající IT potřeby od základních úloh, až po komplexní IT správu založenou na ITIL procesech. K dispozici jsou následující SW moduly provázané na úrovni databází a společných konzolí:

Oblast Typická aplikace IBM moduly
IT Asset Management

Správa životního cyklu HW a SW

HW – konfigurace, záruky, majetek

SW – instalace, metering, patch. mgmt

Tivoli Asset Management for IT

IBM Tivoli Network Manager for Asset

Tivoli Endpoint Manager

Proaktivní monitoring zdrojů Monitoring HW, operačních systémů, virtualizačních platforem, databází, poštovních systémů, WEB serverů, podnikových aplikací a transakcí. Robotický monitoring a vývoj vlastních kompozitních monitorů. Agent a agentless monitoring.  Datawarehousing s historickou kompresí, reporting  a preformance prediction

IBM Director

IBM Tivoli Monitoring (ITM)

ITCAM for Microsoft Applications

ITCAM for Applications

ITCAM for Transactions

ITCAM for SOA

Discovery and Change Management Konfigurační databáze, zachycení závislostí a automatické sledování změn ve struktuře sítě, HW a konfiguraci či provázání aplikací

Tivoli Application Dependency Discovery Manager (TADDM)

Change and Configuration Management Database (CCMDB)

IBM Tivoli Network Manager

Konsolidace a řízení událostí Centrální korelace událostí a jejich prezentace, notifikace. Archiv událostí a jejich statistické zpracování. Výpočet a vyhodnocení SLA.

Netcool/OMNIbus

Netcool/Impact

IBM Tivoli Network Performance Manager

Business Service Management Zpracování výsledků centralizované správy z pohledu Business procesů Tivoli Business Service Manager (TBSM)
Service Request and Process Automation Helpdesk – sledování stavu incidentů a problémů IBM Tivoli Service Request Manager

Součástí implementace těchto řešení je návrh řešení, vstupní analýza, instalace produktu a jeho parametrizace, připojení sledovaných systémů, společná tvorba reportů, zaškolení a následný servis. Pro tuto oblast, je AG COM držitelem VAP řešení s přidanou hodnotou. Implementace s přidanou hodnotou rozšiřující základní funkce o komplexní notifikační portál, vazby na systémy jiných výrobců, různé formy speciálního reportingu nebo utility realizující určité procesní operace požadované zákazníkem v jednom kroku.

AG COM Semináře

Copyright © 2016 AG COM

OP LZZ Projekt Mapa stránek Informace o webu Twitter LinkedIn Vyrobil a spravuje FG Forrest, a.s.