Dohledové centrum AG COM

Provozujeme Dohledové centrum AG COM, které zajišťuje na základě uzavřených servisních smluv monitorování klíčových systémů IT infrastruktury zákazníků a řešení detekovaných problémů certifikovanými profesionály.

Je vybudováno na systému Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2. Architektura Dohledového centra byla navržena s ohledem na bezpečnost a vysokou dostupnost a je provozována na výkonných virtuálních serverech na VMware clusteru. Prostřednictvím redundantního připojení do sítě Internet je tento systém propojen s gateway servery – dohledovými sondami u zákazníků. Komunikace mezi těmito dohledovými sondami a Dohledovým centrem AG COM je šifrovaná a komprimovaná.

Nasazený systém umožňuje důsledné hlídání určených aplikací a procesů, okamžitou detekci vzniklého problému a včasné odhalení jeho příčiny. Kritické alerty jsou směrovány na konzoli, která je pod stálým dohledem administrátora Helpdesku v běžné pracovní době a službu konajícího systémového specialisty mimo ni. Dohledové centrum pracuje pro naše zákazníky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po celý kalendářní rok.

Zákazníci Dohledového centra mohou využít a většinou plně využívají služeb našich specialistů k řešení problémů, které monitoring v jejich IT infrastruktuře odhalí. Alternativně mohou vysoce dostupnou infrastrukturu Dohledového centra využít pouze k hostování monitorovacího systému, pak mají přístup k centrální dohledové konzoli sami, jsou adresáty notifikací a mohou sami vzniklé problémy vyřešit. V takovém případě zajišťujeme provoz spolehlivého a stále aktuálního monitorovacího systém bez nutnosti implementace v prostředí zákazníka. Další možností je požadovat dohled jen vybrané komponenty IT, například poštovního systému Exchange. Tato možnost výběru poskytovaných služeb dělá z Dohledového centra AG COM vhodné řešení jak pro malé firmy, které nemají vlastního IT správce, tak pro firmy střední velikosti, jejichž správci IT jsou vytíženi péčí o uživatele a provozované aplikace a správu serverové a síťové infrastruktury mohou bezpečně řešit prostřednictvím monitoringu v našem Dohledovém centru.

System Center Operations Manager je produktem firmy Microsoft, ale v aktuálních verzích, které v Dohledovém centru provozujeme, umožňuje dohled heterogenního prostředí, které je u většiny zákazníků běžné. Kontinuální vzdělávání našich specialistů potvrzované certifikačními zkouškami je zárukou, že je o IT prostředí svěřené do naší péče prostřednictvím monitoringu v Dohledovém centru AG COM spolehlivě postaráno.

Schéma_Dohledové centrum

AG COM Semináře

Copyright © 2016 AG COM

OP LZZ Projekt Mapa stránek Informace o webu Twitter LinkedIn Vyrobil a spravuje FG Forrest, a.s.