OP LZZ Projekt

AG COM, a.s. poskytuje ověřená řešení v oblasti počítačových sítí a systémového managementu. Vzhledem k neustálému rozvoji informačních a komunikačních technologií je podpora lidských zdrojů velkou příležitostí k udržení a dalšímu zvyšování konkurenceschopnosti firmy na trhu.

Z tohoto důvodu podala společnost AG COM, a.s. v roce 2009 žádost o přidělení dotace na realizaci vzdělávacího projektu financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt „Realizace vzdělávacích kurzů ke zvýšení vzdělanosti zaměstnanců ve společnosti AGCOM, a.s." byl schválen výběrovou komisí Ministerstva práce a sociálních věcí a pod registračním číslem CZ.1.04/1.1.02/35.00837 začala v srpnu 2010 jeho realizace.

Vzdělávací programy budou rozvíjet klíčové kompetence zaměstnanců s přihlédnutím k aktuálním požadavkům účastníků a společnosti AG COM. Projektové cíle jsou zaměřeny na zvýšení odborných znalostí těchto zaměstnanců, jejich adaptability a flexibility, na zkvalitnění klientského servisu, firemních procesů a na podporu zachování pracovních míst. Vzdělávání je zaměřeno na manažerské, komunikační a obchodní dovednosti, jazykové znalosti (angličtina) a na prohloubení odborných znalostí.

Vzdělávání zaměstnanců v manažerských dovednostech zajišťuje společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o., která se stala vítězem výběrového řízení. Odborná školení budou zajišťovat společnosti GOPAS, a.s. a AVNET, s.r.o.

Vlastní vzdělávací program započal v říjnu 2010, kdy byla zahájena série kurzů v manažerských dovednostech. V následujícím měsíci byl otevřen blok vzdělávání v komunikačních a v lednu v obchodních dovednostech. Vybraní specialisté se průběžně zúčastňují odborných seminářů. V únoru 2011 budou zahájeny kurzy angličtiny.

V rámci projektu, který byl úspěšně dokončen k datu 31. července 2012, bylo proškoleno 57 zaměstnanců společnosti a bylo realizováno vzdělávání na 28 různých témat. Vzdělávání zaměstnanců v manažerských dovednostech zajišťovala společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s., odborná školení zajistily společnosti GOPAS, a.s. a AVNET, s.r.o. a školení v oblasti daní provedla společnost Audit EU s.r.o. Všichni dodavatelé vzešli z výběrového řízení.

Realizace projektu významně přispěla ke zvýšení kompetencí zaměstnanců a ke zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům.

 

Název projektu: Realizace vzdělávacích kurzů ke zvýšení vzdělanosti zaměstnanců ve společnosti AGCOM, a.s
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00837
Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Název globálního grantu: Adaptabilita a konkurenceschopnost
Název prioritní osy: Adaptabilita
Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Název výzvy: GP 1.1 - Školení je šance
Zkrácený název projektu: Vzdělávání v AG COM
Datum zahájení realizace projektu: srpen 2010
Datum ukončení realizace projektu: červenec 2012

OPL ZZ projekt

Copyright © 2016 AG COM

OP LZZ Projekt Mapa stránek Informace o webu Twitter LinkedIn Vyrobil a spravuje FG Forrest, a.s.