Reference Magistrát města Hradec Králové

Společnost AG COM uspěla  na jaře 2009 ve výběrovém řízení na Outsourcing IT infrastruktury Magistrátu města Hradec Králové. Součástí byl projekt Optimalizace ICT infrastruktury, který jsme úspěšně realizovali v létě 2009. Navrhli jsme a implementovali obměnu zastaralých částí serverové a síťové infrastruktury a diskového úložiště a podstatně jsme přebudovali a rozšířili původní řešení virtualizace na platformě VMware.

Už při zahájení projektu Optimalizace jsme převzali serverovou a síťovou infrastrukturu do správy formou  outsourcingu. Magistrát města Hradec Králové zformuloval v Zadávací dokumentaci velmi podrobně náročné požadavky na úroveň  poskytovaných služeb v podobě 24 katalogových listů pokrývajících jednotlivé oblasti – hardware serverů, storage, aktivní prvky, SAN infrastruktura, operační systémy VMware, Microsoft, Linux, systémové služby, poštovní systém, antimalware, databáze, dohled a zálohování. V katalogových listech jsou specifikovány požadavky na provozní dobu a dostupnost služby, požadovaný nástup k řešení závady, maximální doba odstranění závady, povolená časová okna servisních úkonů a doba dohledu a pohotovosti. Pro evidenci požadavků na zásah při problému nebo rozšíření či adaptaci do ICT MMHK provozujeme pro pracovníky IT MMHK  Helpdesk. Dodržovat SLA se nám daří díky nasazeným dohledovým systémům System Center Operations Manager a  Nagios, které nám zaručují včasnou informaci o případném problému. Komunikační platformou je pro nás informační portál na bázi SharePoint, kde sdílíme s pracovníky MMHK veškeré potřebné informace  - vedeme provozní deník, ukládáme zápisy z jednání, vystavujeme oznámení, publikujeme dokumenty. Součástí outsourcingu jsou pravidelně vystavované výkazy dostupnosti služeb a reporty výkonnosti a zatížení infrastruktury, které rovněž zveřejňujeme a sdílíme na webovém portálu. Výstupy vyhodnocujeme a navrhujeme změny konfigurace a rozšíření spravované infrastruktury. Outsourcing zajišťuje výhradně tým zkušených certifikovaných specialistů AG COM.

Copyright © 2016 AG COM

OP LZZ Projekt Mapa stránek Informace o webu Twitter LinkedIn Vyrobil a spravuje FG Forrest, a.s.