Storage, knihovny, NAS, UPS

S nepřetržitým nárůstem informací získává na významu otázka, jak tyto informace efektivně ukládat, spravovat a chránit během jejich životního cyklu. Oblast storage managementu je nedílnou součástí datových center řeší tři základní problémy ukládání a správy dat:

  • minimalizaci rizik
  • redukci nákladů
  • dosažení maximální flexibility pro práci s daty

Ve zmiňované oblasti zajišťuje společnost AG COM naplnění výše jmenovaných požadavků a nároků prostřednictvím technologií v souladu se současnými trendy.  Našim zákazníkům nabízíme možnosti bezpečně uchovávat a účelně využívat to nejcennější, co ve firmě mají. Vybudováním vyhrazené vysokorychlostní sítě SAN (Storage Area Network) lze oddělit běžný provoz podnikové sítě od infrastruktury sloužící výhradně pro ukládání dat. Topologii SAN můžeme vystavět s využitím Fibre Channel (FC) protokolu nebo prostřednictvím protokolu iSCSI založeném na komunikačních standardech TCP/IP. Docílíme tak zrychlení veškerých datových toků mezi úložištěm a servery, zefektivnění práce s daty, odlehčení provozu podnikové sítě, jednoduchou správu úložiště, snížení nákladů TCO.

Jako cílové zařízení k ukládání dat nabízíme subsystémy ve formě diskových polí (s disky FC, SAS, SATA), LTO páskové knihovny s podporou WORM zápisu, jednoduché páskové mechaniky nebo rozsáhlé diskové archivační knihovny.

Dalším řešením jsou univerzální souborové systémy NAS (Network Attached Storage), sloužící pro efektivní centralizované ukládání dat v multiplatformním prostředí (Unix, Linux, Microsoft). Tvoří tak ideální storage, podporující blokově orientované databázové systémy v prostředí IP, ale i přístup na úrovni souborů různých operačních systémů.

Pro potřeby zálohování, vzdálené replikace a Disaster Recovery disponuje většina diskových polí funkcionalitami jakými jsou FlashCopy, VolumeCopy či Remote Mirroring. Portfolio IBM storage diskových a páskových systémů plně pokrývá všechny zmiňované technologie. Dodávky, implementace a konfigurace storage systémů IBM jsme realizovali u zákazníků s těmi nejnáročnějšími požadavky na dostupnost a spolehlivost datových úložišť. AG COM je držitelem IBM Premier Business Partner a Silver partnerem NetApp, výrobce specializovaných NAS zařízení.

Všechny serverovny či datová centra by měly disponovat záložním zdrojem napájení UPS, které slouží k zajištění chodu hardware při výpadku dodávky elektrické energie po dobu nezbytně nutnou ke korektnímu ukončení aplikací a serverových systémů. Na základě parametrů provozovaných zařízení stanovíme potřebný výkon a dodáme řešení záložních zdrojů osvědčeného výrobce APC.

Copyright © 2016 AG COM

OP LZZ Projekt Mapa stránek Informace o webu Twitter LinkedIn Vyrobil a spravuje FG Forrest, a.s.